Prodej pozemku pro komerční výstavbu

 
Dům

Pozemek  ve vlastnictví několika spolumajitelů se skládal z několika částí (samostatných parcelních čísel) a byl ve své polovině hodně svažitý. Pro úspěšný prodej bylo důležité připravit studii zastavitelnosti, získat od stavebního úřadu předběžný souhlas k budoucí stavbě, zpracovat studii podloží (kvůli náročnému zakládání stavby v terénu)  a potom nabízet prodej pozemku včetně zpracované dokumentace. Díky dobře zpracovaným podkladům (tzn. vizualizaci budoucí stavby, technickému zpracování a kalkulacím nákladů výstavby) dostali majitelé za prodej velmi výhodnou cenu. Moje práce realitní makléřky se prodávajícím mnohonásobně vyplatila! 

Činnost: 
Kraj: 
Nemovitost: