Veronika Váňová

Veronika
Váňová
Realitní kancelář / Firma: 
RE/MAX Alfa
Preferované lokality: 
Profi profil: 
Základní informace: 
Na realitním trhu působím od roku 1996, nasbírala jsem mnoho zkušeností a neztratila nadšení. Působím pod vlastní značkou Realitní Radilka, zavolejte mi a zeptejte se na cokoli z realitního oboru. Jsem držitelkou certifikátu dle státní normy ISO 17024 CRM. Pro klienty je toto hmatatelným důkazem, že dostávají nejkvalitnější odborný servis na tuzemském realitním trhu. Pro makléře je certifikace závazkem pro další vzdělávání a odborný růst. Od roku 2012 provozuji na webu bezplatnou realitní poradnu, každý rok zodpovím na pět set dotazů a zpracuji víc než dvě stě cenových posudků.

Výběr z obchodovaných nemovitostí

 • Prodej pozemku s plánem stavby

  Prodej a nákup pozemku představuje nejistotu protože skrytá rizika. Abych rizika minimalizovala, vždy zajišťuji prodej pozemků i s technickými informacemi a zárukami. V případě prodeje zahradního domku v zahrádkářské kolonii u Rudné se jednalo o výjimečnou investici. Prodávající potřebovala rychle získat peníze na stavbu domu v jiném městě. Od rodičů získala malou zahradu s  domkem v zahrádkářské kolonii, její tržní hodnotu neznala. Vzhledem k tomu, že v okolí již začali vyrůstat nové rodinné domy, ověřila jsem na stavebním úřadu formou Územně plánovací informace podmínky pro získání povolení ke stavbě. Nechala jsem zpracovat vizualizaci budoucí stavby a stavební úřad mi ji schválil. A kupující se pak jen hrnuli....Prodávající byla velmi spokojená s výší částky, kterou velmi rychle získala a kupující byl spokojený, že v zahradním domku může pohodlně bydlet a současně stavět. Během velmi krátké doby díky svépomocné výstavbě zajistil vysokou hodnotu své investici.    

  Činnost: 
  Nemovitost: 
 • Architektonický skvost - chata na Slapech

  Oslovili mne sourozenci, kteří starou chatu získali dědictvím. Chata stála v lese vysoko nad Slapskou přehradou, její stav byl zcela původní z r. 1947. Některé prvky v interiéru byly úplně zničené vlkhostí, plísní a houbou. Chata byla dlouho nevyužívaná. S ohledem na stav se dalo očekávat, že její tržní cena nebude pravděpodobně vysoká. Poradila jsem se s kolegou architektem a rozhodla se pro prodej formou aukce. To znamená, že chatu neprodáme prvnímu zájemci, ale tomu, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Natočila jsem reklamní video, fotograf vytvořil pěkné reklamní snímky a na sociálních sítích jsem objednala relativně nákladnou kampaň. Pozvali jsme všechny zájemce na jeden termín, na sobotní odpoledne. Jedna ze spolumajitelek byla prohlídkám osobně přítomna. Zájemců se sešlo víc než dvacet. Většina z nich byli odborníci, kteří tušili, že hodnota chaty spočívá v její stavební jedinečnosti, v zachovalosti původních prvků a především dobového nábytku, dokonce mnozí znali autora tohoto projektu. Jednalo se o významnou poválečnou osobnost, autora řady významných staveb. Chata se nakonec prodala za víc než tři milióny. Majitelé zůstali v úžasu, původně očekávali jen pár set tisíc.      

  Činnost: 
  Nemovitost: 
 • Rodinný dům po rekonstrukci

  Starší manželská dvojice se stěhovala z Nizozemí do České republiky, dům si vybrali z nabídky na internetu, zaplatili a až potom se přijeli podívat, co si vlastně pořídili....Dům byl 40 let starý, ale stál na jedinečném místě v blízkosti hlubokých lesů a s výhledem na Vltavu. Manželé se hned přestěhovali a pomáhala jsem jim zorganozovat nákladnou přestavbu: výměnu oken, montáž tepeleného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody, připojení na místní vodovod, rekonstrukci interiéru domu, resp. dvou koupelen a WC, přestavbu spodních prostor na malířský ateliér, montáž velké kuchyňské linky a zřízení moderního krbu.....a po dvou letech získali tito manželé pocit, že dům je pro ně vlastně příliš malý a potřebují větší a blíž ku Praze.... Za necelé dva roky jsem dům opět prodávala, ale už luxusně vybavený a na místní poměry nadstandardně zařízený. 

  Dům si koupila rodinka s malým dítětem, kteří našli v Kamýku klidné a pohodlné prostředí pro svůj rodinný život. A přitom pořídili dům za cenu malého bytu v hlavním městě.  A manželům z Nizozemí jsem současně pomáhala s výběrem a nákupem nového velkého domu u Zvole a se stěhováním.       

  Nemovitost: 
 • Starší budova s vedlejšími hospodářskými budovami a zahradou

  Nemovitost patřila do spoluvlastnictví dvou sester. Jedna z majitelek v domě bydlela se svými pěti dětmi, druhá požadovala finanční vyrovnání za svoji polovinu majetku. Prodej domu byl v této situaci jediným řešením. Před prodejem jsem navíc zjistila nesrovnalosti v zápisu na katastrální mapě. Bylo tedy nezbytné nejprve nechat provést  geometrické zaměření skutečného stavu nemovitosti a následně projednat a nechat schválit na místně příslušném stavebním úřadu. Po získání kladného vyjádření od stavebního úřadu jsem zajistila aktualizaci v zápisu v katastrální mapě a zahájila nabídku prodeje. Dům si koupila rodina z Prahy a splnila si svůj sen o velkém domě se zahradou v dosahu hlavního města.  Bývalé majitelce s jejími dětmi jsem pomohla najít a koupit jiný dům v blízkosti Ústí nad Labem, kde bylo možné pořídit za odpovídající  částku menší domeček.    

  Činnost: 

Stránky

Diskuse

 • Co dělat, když se po ukončení nájmu nechce nájemce vystěhovat? Komentář 08.02.2019 - 11:00

  Může se stát, že nájemník využije vše, co  mu zákon umožňuje. A zákon v zásadě chrání nájemníka. Násilím nájemníka  k vyklizení bytu  nemůžete donutit. Pamatujte, že nájemník se může bránit a může se i obrátit  na soud a žalovat neplatnost výpovědi. Nájemníka může pronajímatel vystěhovat pouze na základě  soudního příkazu.  Pokud nedojde s nájemcem k dohodě, musí majitel podat k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti. A vyřízení u soudu trvá obyčejně desítky měsíců. Teprve potom, když se  nájemník  ve lhůtě určené v soudním rozsudku nevystěhuje, může pronajímatel případ předat soudnímu vykonavateli nebo exekutorovi.

  Z výše uvedeného vyplývá, že nejdůležitější je prověřit nájemce před uzavřením nájemní smlouvy a pokud nastanou důvody k výpovědi z nájmu, jednat  a domluvit se.

 • Jak prověřit zájemce o pronájem? Komentář 08.02.2019 - 10:59

  Pronajímatel většinou nemá dost odvahy důkladně zajistit prověření zájemce o pronájem. Z toho důvodu si najme zkušeného realitního makléře. Makléř se všech zájemců /kandidátů na nájemce/ zeptá na kontakt na pracoviště a vyžádá si referenci o pracovní  morálce a délce pracovní smlouvy. Dále se vyptá na předešlé bydliště,  dobu pronájmu, důvody ukončení předešlého nájmu a požádá o kontakt na pronajímatele. Dále si realitní makléř prověří registr dlužníků /jedná se o placený přístup do databáze/. Většinou při prvním kontaktu s makléřem a sdělením požadavků, nepoctiví žadatelé o nájem ztratí chuť na další jednání ...   Vzhledem k požadavkům vyvolaným GDPR je vhodné si nechat podepsat od kandidátů na pronájem jejich souhlas s prověřováním.   

 • Jak poznat kvalitního makléře? Komentář 08.02.2019 - 10:58

  Porovnejte výši provize makléře s kvalitou prodejního plánu. Pokud makléř nabízí za lákavě nízkou provizi inzerci na všech realitních serverech, nejedná se o kvalitní prodejní plán!

   Dobří realitní makléři nemají potřebu soutěžit o prodávající klienty nejnižší provizí. Pokud si budete vybírat makléře jen podle nejnižší provize, můžete se zklamat ve svém očekávání.

  Dokážete si vypočítat, jaká je ztráta  z makléře, který nedělá kvalitní marketing a který nebude efektivně hájit vaše zájmy?

  1.       Získejte  závazek, co konkrétně a kdy bude realitní makléř vykonávat pro prodej Vaší nemovitosti

  2.       Porovnejte prodejní plány  jednotlivých realitních makléřů.

  3.       Zajistěte si kontrolu nad výkonem makléře. V případě, že makléř nebude plnit svůj závazek, můžete s takovým makléřem ukončit spolupráci z důvodů “ neplnění smluvních podmínek“.

 • Máte ve své nájemní smlouvě zakotveno, jak postupovat v případě oprav? Komentář 08.02.2019 - 10:58

  V nájemní smlouvě není zapotřebí uvádět podrobnosti o povinnosti oprav, neboť to vyplývá  z občanského zákona č. 89/2012 Sb.,  a vládního nařízení. V nájemní smlouvě doporučuji uvádět pouze odkaz na tento  bod.

 • Jaké opravy v pronajatém bytě hradí majitel a jaké nájemník? Komentář 08.02.2019 - 10:57

  Rozsah oprav je dán  vládním nařízením k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V § 1 - nařízení  se vymezuje pojem „běžná údržba bytu“ a „drobné opravy související s užíváním bytu“ jako činností, které provádí a hradí nájemce bytu. Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu.  Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů  a např.  kontrola funkčnosti (např. termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením).

  Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení,  ve vlastnictví pronajímatele.

  Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí.

  Roční limit nákladů je dán součtem nákladů za drobné opravy a nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok. Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Např.  podlahová plocha sklepů,  podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Stránky