Jednání v rozporu s nájemní smlouvou - nájemník porušuje noční klid, obtěžuje sousedy, neplní smluvní závazky... Co mohu dělat?

 
2 příspěvky / 0 new
Poslední
#1 7. Leden 2019 - 18:09

Jednání v rozporu s nájemní smlouvou - nájemník porušuje noční klid, obtěžuje sousedy, neplní smluvní závazky... Co mohu dělat?

7. Leden 2019 - 18:21

Opět – komunikovat, sjednat

Opět – komunikovat, sjednat nápravu. Při vážnějších problémech dát výpověď či uzavřít dohodu o ukončení nájmu.

8. Únor 2019 - 11:04

Ochrana nájemníka je silná a

Ochrana nájemníka je silná a umožňuje pronajímateli vypovědět nájemní smlouvu pouze ze zákonem stanovených důvodů. V ostatních případech může být výpověď  podaná  jen s právoplatným vyjádřením soudu. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu v případě, že  nájemník své povinnosti  prokazatelně a hrubě porušuje. I v tomto případě zákon stanovuje  výpovědní dobu v délce tří měsíců, lhůta počíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla doručena nájemci.

6. Březen 2019 - 14:01

Majitel mu musí dát výpověď

Majitel mu musí dát výpověď nájemní smlouvy ve lhůtě 3 měsíců.

6. Březen 2019 - 14:08

Vždy nejprve doporučuji

Vždy nejprve doporučuji komunikovat a snažit se s nájemcem domluvit. Podle zákona může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět jen v takovém případě, kdy nájemce své povinnosti porušuje “ hrubě” (tj. např. demolování vybavení bytu nebo domu, policejní zásah proti rušení nočního klidu), nebo také může jít o opakované nedodržení pravidel pro chování v domě (obvykle určují stanovy nebo domovní řád).  Vždy záleží na konkrétní situaci, četnosti a závažnosti porušení.  Pokud se tedy jedná o hrubé nebo opakované porušování nájemní smlouvy, může pronajímatel dát nájemci výpověď s výpovědní dobou v délce tří měsíců, lhůta počíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena nájemci.