Jak postupovat, když chci dát nájemníkovi výpověď?

 
2 příspěvky / 0 new
Poslední
#1 7. Leden 2019 - 18:05

Jak postupovat, když chci dát nájemníkovi výpověď?

7. Leden 2019 - 18:18

Skončení nájmu bytu upravují

Skončení nájmu bytu upravují paragrafy 2285 až 2296 Občanského zákoníku. Výpověď ze strany pronajímatele je zpravidla 3 měsíční, musí být písemná, pouze z definovaných důvodů a nájemce musí být poučen o tom, že má právo vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti podání výpovědi soudem.
Při porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem může nájemce dostat výpověď bez výpovědní doby a je povinen odevzdat byt bez zbytečného odkladu (max. do 1 měsíce od skončení nájmu).

8. Únor 2019 - 11:02

Zákon chrání nájemce bytu.

Zákon chrání nájemce bytu. Pokud si v nájemní smlouvě stanovíte dobu pronájmu ( na dobu určitou)   a potom během tří měsíců majitel nájemce prokazatelně nevyzve a nájemník byt nevyklidí, automaticky pokračuje nájem znovu na stejnou dobu, jak byl původně sjednán. Maximálně však na dva roky. Nezapomeňte, že výzva k vyklizení bytu musí být doručena prokazatelně – tedy písemnou vždy formou. (viz. § 2285 občanského zákoník)

8. Únor 2019 - 11:38

Nájem podle občanského

Nájem podle občanského zákoníku může skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednaný, odstoupením od smlouvy, nebo výpovědí. Když chcete dát nájemníkovi výpověď, musíte pro to mít zákonný důvod. Výpověď ze strany pronajímatele je zpravidla 3 měsíční, musí být písemná a je třebva v ní jasně uvést, jaké důvody k ní vedly. Také je nutné ve výpovědi nájemníka informovat, že pokud s uvedenými důvody nesouhlasí, má právo vznést námitky nebo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Když výpověď tyto náležitosti nemá, je neplatná. Pouze při porušení povinností nájemce zvláště závažným způsobem (je definováno podle ust. paragr. 2291 odst. 2) může dostat nájemce výpověď okamžitou a je povinen odevzdat byt bez zbytečného odkladu tj. max. do 1 měsíce od skončení nájmu.

6. Březen 2019 - 13:58

Nejčastěji se dává výpověď po

Nejčastěji se dává výpověď po uplynutí doby pronájmu (pokud je na dobu určitou), a to minimálně 3 měsíce předem a vždy písemnou formou. V jiném případě, pokud nájemník hrubě porušuje nájemní smlouvu, neplatí nájemné, ruší noční klid, ničí byt a jeho vybavení aj. V tuto chvíli může dát majitel bytu okamžitou výpověď.