Zdědili jste nemovitost a chcete ji prodat? Na co si dát pozor.

 

Říká se, že dědictví nemusí být vždy příjemným "darem" do života. Pokud jej v zákonné lhůtě neodmítnete a rozhodnete se s ním jakkoliv nakládat, měli byste vědět základní pravidla a možnosti prodeje nemovitosti získané v dědickém řízení.

Prodej zděděné nemovitosti s jedním vlastníkem

Pokud bylo dědictví již řádně ukončeno a změna vlastníka/vlastníků zapsána do katastru nemovitostí, je možné danou nemovitost prodat. V tu chvíli je zapotřebí nechat vypracovat odhad nemovistosti. Ten vám vyhotoví buď autorizovaný odhadce, nebo realitní makléř.

Ve chvíli, kdy je vyhotovený odhad a máme zájemce o koupi nemovitosti, můžeme přistoupit k sepsání kupní smlouvy. V tomto kroku doporučujeme využítí služeb odborníka, jako například advokáta. Nejlepší volbou v případě prodeje zděděné nemovitosti bude ralitní makléř nebo advokát. Dobře ví, co je potřeba zařídit a doložit v případě kupní smlouvy a postarají se o to, abyste za nemovitost získali adekvátní sumu. Ušetří vám čas, stres a zbytečné obíhání úřadů.

Úschova kupní ceny je důležitým krokem

Pokud se prodávající i kupující na obsahu kupní smlouvy dohodnou a podepíší ji, je dobré u advokáta nebo notáře zažádat o úschovu kupní ceny. Úschova chrání obě strany. Prodávajícího tím, že již kupní cenu kupující do úschovy zaplatil a kupujícího tím, že jsou peníze prodávajícímu vyplaceny až po přepsání vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Návštěva katastrálního úřadu je nevyhnutelná

Podepsanou kupní smlouvu je nutné vložit na podatelně příslušného katastrálního úřadu, kde bude vlastnické právo přepsáno na kupujícího. Dojde k fyzickému předání nemovitosti a prodávajícímu jsou z úschovy vyplaceny peníze.

Nemovitost má více vlastníků

Dost často se stává, že nemovitost v rámci dědictví zůstane majetkem více vlastníků - tzv. "spoluvlastnictví". V tuto chvíli je nutná dohoda. Je možné, že vás čekají dlouhé dohady s příbuznými o tom:

  • zda nemovitost vůbec prodáte
  • v případě prodeje o kupní ceně
  • o předání nemovitosti případnému kupujícímu
  • o možnosti vyrovnání části nemovitosti za předpokladu, že v případě vyplacení zůstane pouze jednomu majiteli

Pokud se vám podaří dojít do fáze, kdy se rozhodnete nemovitost prodat a shodnete se na ceně, pak nezapomeňte, že na kupní smlouvu se musí podepsat všichni spoluvlastníci.

Pozor na daňové povinnosti zděděné nemovitosti

Dědická daň je od roku 2014 zrušena. Dědictví je posuzováno jako bezúplatné nabytí a je tedy od daně z příjmu osvobozeno.

I při prodeji nemovitosti je dědic od daně z příjmu osvobozen a to v případě, že zůstavitel = osoba, po které se dědí, vlastnil nemovitosti déle než 5 let, nebo v ní měl alespoň 2 roky trvalý pobyt.

Pokud byl zůstavitel příbuzným v první řadě (manželka/manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), zkracuje se pětiletá lhůta o dobu, po kterou byl zůstavitel prokazatelně vlastníkem dané nemovitosti.

V případě, že se neuplatní žádný z bodů o osvobození od daně z příjmu, je nutné vědět, že při prodeji nemovistosti, se daň z příjmů počítá z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou. Pokud tedy bude cena prodejní výrazně převyšovat cenu odhadu, částka daně z příjmu může být poměrně vysoká. U fyzických osob je to 15 % z rozdílu.

Pokud se nechcete trápit s úřady, papírováním a dalšími zákony, vyberte si svého Championa ze světa realit, který vám pomůže a poradí tak, abyste nepřišli o to, co vám právem náleží. 

Relevantní odkazy

Činnost: