Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení

 

Pozvěte sousedy na kávu

Před tím, než zahájíte rekonstrukci, určitě si promluvte se svými sousedy, případně jim nechte písemnou zmínku, co a jak se bude rekonstruovat. Určitě si zkuste nejhlučnější práce nechat na dobu mimo noční klid. Ideálně ve čas, kdy jsou lidé v práci a případný hluk je nebude rušit.

Zákon hovoří o tom, že byste neměli svou prací ohrožovat práva sousedů a obtěžovat je tím. Jednoduše řečeno, o všech změnách je informujte a hlavně předem jim sdělte, kdy bude hluk při pracích největší. Dáte jim možnost se přizpůsobit situaci a udržet tak dobré sousedské vztahy.

Bytové družstvo a společenství vlastníků

Pokud bydlíte v družstevním bytě, musí vám být udělen souhlas s rekonstrukcí od družstva. Jako nájemce byt nevlastníte, máte pouze družstevní podíl s právem nájmu určité bytové jednotky. Ale i to přináší své výhody, protože v případě nutnosti řešení se stavebním úřadem, musí toto za vás vyřešit právě družstvo. O povolení nebo ohlášení žádá tedy družstvo.

V případě, že máte byt v osobním vlastnictví, jsou chvíle, kdy za určitých podmínek můžete provádět rekonstrukci, aniž byste žádali o povolení společenství vlastníků. O povolení žádáte, až když byste svou rekonstrukcí zasahovali do společných prostor. V takovém případě musíte mít souhlas všech vlastníků. O souhlas zažádejte na shromáždění. V běžném případě stačí souhlas 75 procent vlastníků. Pokud provádíte změny, které jsou na úkor společných prostor, musí s nimi souhlasit 100 procent vlastníků.

Nosná konstrukce a jiné úřednické pojmy

Než začneme řešit, jaká povolení budete potřebovat, pojďme se společně podívat na pár základních pojmů, které se v rámci potřebných souhlasů před rekonstrukcí, budou v našem článku objevovat.

Způsob užití stavby: Jedná se o účel, ke kterému stavební úřad vydal stavební povolení. Pokud si nejste jistí, podívejte se do kolaudačního souhlasu nebo do oznámení o změně užívání stavby.

Nosná konstrukce: Štěny a podpůrné prvky, které zajišťují stabilitu a pevnost stavby. Nosné konstrukce jsou často železobetonové, betonové, ocelové.

Posouzení vlivů na životní prostředí: Stavební úřad jej po vás bude chtít, pokud se bude jednat o rozsáhlou rekonstrukci, která ovlivní vnější okolí bytu. Ve většině případů se toto u rekonstrukce bytu nevyžaduje. Pokud by vás zajímalo, co vše pod to spadá, můžete si o detailech přečíst v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (příloha č. 1 zákona č. 100/2011 Sb.).

Stavební úřad

V první řadě nezapomínejte na stavební úřad. Je možné, že když jste hledali, zda je při rekonstrukci nutné stavební povolení, pojem “rekonstrukce” jste v zákoně nenašli. Není to proto, že byste povolení nepotřebovali, ale důvodem je jiné označení - STAVEBNÍ ÚPRAVA. Přesně právě pod tento pojem spadá i rekonstrukce bytu i modernizace. A nejde jen o úpravy v bytech, ale i o rekonstrukci v bytových domech.

Stavební úprava versus údržba stavby

Před tím, než si nakoupíte nové dlaždičky a případně začnete bourat jádro bytu, ujasněte si, zda vše, co máte v plánu, spadá pod stavební povolení, nebo vám běžně postačí ohlášení. Je dost možné, že ani jedno z toho nebudete potřebovat.

Je pravda, že v některých pojmech, aby se čert vyznal. Ale v případě, že chcete mít jistotu, pojďme si je společně upřesnit. Stavební údržba pouze zajišťuje a prodlužuje životnost současné stavby. Stavební úprava mění dokončenou stavbu, ale půdorys bytu zůstává stejný.

Bez povolení, se stavebním povolením, na ohlášení?

Stavební povolení: Na úřad si pro stavební povolení musíte dojít ve chvíli, kdy měníte vzhled stavby, nebo se rekonstrukce týká nosných konstrukcí.  V takovém případě musí být posouzen vliv požární bezpečnosti stavby a vliv na životní prostředí. Stavební povolení je tehdy skutečně nevyhnutelné.

Bez stavebního povolení i ohlášení: Jednoduše jde o opačnou situaci, než při stavebním povolení. Rekonstrukcí nezasahujete do nosných konstrukcí a stěn a neměníte vzhled stavby.

Ohlášení: Ohlášení je vyžadováno v případě, že měníte obytné plochy. Ale pozor, nesmíte zasahovat do nosné konstrukce a vnějšího vzhledu stavby.

Pokud vás čeká rekonstrukce bytu, radíme, užijte si to bez zbytečných pokut. Budování nového prostoru k životu má být zábava a radost. Myslete proto na patříčná povolení včas.

Relevantní odkazy

Komentáře

Obrázek uživatele Tomáš Nosek
Napsal uživatel Tomáš Nosek dne 29. Květen 2018 - 22:12.

Investor rekonstrukce by neměl na začátku podcenit nic z toho, co zaznělo v článku. Dovolím si připojit osobní zkušenost. Klient se domnívá, že když oznámí na SVJ nebo BD akci "rekonstrukce", a nehodlá se pouštěť do nosných konstrukcí, tak není nutné přikládat velkou váhu celé akci. Bohužel spoléhat jen na realizáční firmu rekonstrukce se nemusí vyplatit.  Je dnes zcela běžné, že  SVJ nebo BD požaduje revizi elektroinstalace v případech kdy dochází k zásahu do stávajících rozvodů, při stavební činnosti jsem se setkal i s tím, že klient musel  mít vyjádření statika. U starších bytů i měření radonu ( v případě rekonstrukce bytových jáder, resp. šachty). Pokud však na začátku klient seznámí s podmínky  a pravidly rekonstrukcí v daném domě, tak pak stačí jen tyto pravidla dodržet.