Proč bydlet v dřevostavbě?

 

Úspora nákladů na provoz

Díky technologii výroby a svojí konstrukcí mají tyto domy vynikající tepelně izolační vlastnosti a zajišťují tak znatelnou úsporu ve spotřebě energie na vytápění, která se pohybuje v řádu tisíců. Dřevo navíc dokáže vyrovnávat vlhkost uvnitř domu a zajišťuje tak stabilní klimatické podmínky. Izolace ve vnějších i vnitřních stěnách má kromě energetických vlastností také mimořádnou schopnost pohlcovat zvukové vlny, a tím izolovat okolní hluk. Jedná se tedy o spojení pohodlí, vysokého komfortu a příjemného prostředí.

Šetrnost k životnímu prostředí

Při výrobě, výstavbě i likvidaci dřevostaveb je spotřebováno výrazně méně energie, a tím i vypuštěno méně emisí CO2. Konstrukce domů jsou vyrobené ze dřeva, tedy z trvale obnovitelného zdroje a všechny ostatní používané materiály jsou ekologicky nezávadné.

Flexibilita prostoru pro bydlení

Díky snadné demontovatelnosti a nízké hmotnosti konstrukcí na bázi dřeva, je vytvořený prosto pro nenáročné a jednoduché úpravy konstrukcí i během užívání domu. Je tedy možná dispoziční změna dle aktuálních potřeb uživatelů. Takže není třeba si lámat hlavu nad tím, zda potřebujete dva dětské pokojíčky. Stačí mít jeden větší, s kterým lze do budoucnosti pracovat. 

Možnost stavby na klíč, ale i svépomocí

Pokud disponujete řemeslnickým, nebo kutilským umem, můžete si dodávku dřevostavby sjednat v různém stupni rozpracování a při dodržení technologických postupů si stavbu dokončit svépomocí, a tím i ušetřit výraznou část nákladů spojených s výstavbou.

Výstavba po celý rok

Realizování staveb suchou výstavbou, tedy bez nutnosti přestávek potřebných k vysychání nebo vymrzání staveních materiálů, podstatně zkracuje dobu výstavby. Hrubá stavba je tedy otázkou třech dnů včetně instalace střechy. A kdo by nechtěl bydlet co nejdříve, že?

Odolnost proti požáru

Ač je dřevo vysoce hořlavý materiál, u dřevostaveb je tomu jinak. Splňují veškeré parametry požární ochrany, stejně jako domy zděné. Nosné konstrukce na bázi dřeva jsou opláštěny nehořlavými, nebo těžce hořlavými materiály. Součástí stěn jsou desky z nehořlavých materiálů např. sádrokarton, minerální tepelné izolace nebo sádrovláknité desky. U takto zajištěné dřevostavby se požární odolnost pohybuje okolo 60 minut, přičemž norma je požadována v rozmezí 15-45 min. Dojde-li k požáru u něhož není zasažena konstrukce, postačí tyto desky pouze vyměnit.

Životnost

Životnost dřevostaveb je plně srovnatelná se zděnými domy, avšak jejich úpravy či rekonstrukce jsou mnohem snazší, rychlejší a levnější. Díky svému modernímu technickému řešení zajišťují dřevostavby bezstarostné bydlení několika generacím. Samozřejmě je ale vše závislé na kvalitě stavebních materiálů a na jejich ochraně, především před vodou a vlhkem a na jejich provedení a údržbě.

Nechce se vám stavět dřevostavbu, ale rádi byste s koupili již postavený dům? Najděte si svého "Šampiona" z realitních vod, který pro vás vhodnou nemovitost najde s kompletním servisem.