Pozemek a stavba v CHKO. Jaká jsou pravidla.

 

Možnosti koupě nemovitosti v CHKO

Pokud si chcete koupit stavební pozemek v CHKO, máte dvě možnosti:

  1. Koupit vybraný pozemek, zažádat CHKO o vyjádření a stavební povolení.
  2. Koupit starší nemovitost, tu zbourat a postavit novou, nebo ji zrekonstruovat.

Koupě pozemku

V případě, že se rozhodnete koupit čistě pozemek bez stavby, stačí se obrátit na realitní kancelář, která vám s výběrem pomůže, a nebo se dohodnout přímo s majitelem pozemku. Jakmile se pro nějaký pozemek nadchnete, doporučujeme ještě před jeho koupí zjistit, v jakém pásmu se nachází, kde a zda jsou tu inženýrské sítě a jestli vám bude stavba povolena. Veškeré tyto a další důležité informace naleznete v územním plánu dané obce a u příslušného orgánu ochrany přírody.

V případě, že se nejedná o pozemek stavební, toto zjistíte na obecním či stavební úřadě, a vy na něm chcete nemovitost vystavět, musíte požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Důležité upozornění ale je, že převod na stavební pozemek není otázkou pár dnů a v některých případech může být i zamítnut.

Koupě staré usedlosti

Koupě starší nemovitosti je lepší variantou. Na pozemku, na kterém stavba stojí, nebo už někdy stála, máte větší pravděpodobnost, že jsou zde inženýrské sítě alespoň z větší části vyřešeny a že získat povolení ke stavbě nebo rekonstrukci nebude velký problém.

Stavba nového domu nebo rekonstrukce na pozemku v CHKO

Ve chvíli, kdy již máte stavební pozemek a chystáte se začít stavět, je nutné zajistit si souhlas orgánů ochrany přírody k umístění a povolení staveb, které by mohly změnit krajinný ráz a povolení nebo změnu užívání stavby. Bez tohoto souhlasu vám stavební úřad stavbu povolit nemůže.

Pokud se bude váš pozemek nacházet v souvisle zastavěném území ve čtvrté zóně CHKO, a daná obec má již schválenou územně plánovací dokumentaci s vypracovaným stanoviskem ochrany přírody, výše zmiňovaný souhlas potřebovat nebudete.

Odstupňované zóny ochrany přírody se dozvíte na Správě CHKO.

Omezení při stavbách v CHKO

Pravidla pro stavbu domu lze najít v Plánu péče o CHKO.  V něm jsou podrobně uvedena kritéria, která se týkají například umístění a vzhledu stavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu a jak tento ráz a jeho strukturu zachovat. Dále pak především objem stavby, který musí i svým charakterem respektovat stavby okolní.

Tato pravidla v plánech péče jsou v každé CHKO odlišná. Je tedy důležité prostudovat přesně tu, ve které se váš pozemek nachází.

Jak by tedy měla stavba vypadat?

  • Stavba by určitě neměla být extravagantní, nebo příliš vysoká a moderní. Neměla by působit rušivě, naopak by měla zapadnout do okolní krajiny.
  • Ve většině případech je povolena stavba přízemní s podkrovím. Půdorys musí být obdélníkový a střecha jednoduchá zpravidla sedlová se sklonem 40°-45°. Ploché střechy nejsou v CHKO povoleny. Komín musí být umístěný u hřebene střechy a okna pouze dřevěná, obdélníková a umístěná na výšku.
  • Materiál musí být z největší části přírodní, tedy dřevo, přírodní kámen atd. Oplocení nižší dřevěné. Je dobré se inspirovat sousedními domy. Pokud stojí v okolí vašeho pozemku pouze dřevěné roubenky, nejspíše vám CHKO jiný typ stavby nepovolí.
  • V rámci zahradních úprav je nutné dodržovat projekt v souladu s územním plánem a k výsadbě použít pouze geograficky původní druhy rostlin. V případě, že potřebujete na pozemku vykácet dřeviny, není nutné žádné povolení pokud se jedná o likvidaci dřevin za účelem nové výsadby nebo z důvodů zdravotních.
  • Pokud by však byla zahrada chráněná například jako kulturní památka, nebo by rozměry souvislého keřovitého porostu byly větší než 40 m2, nebo by obvod káceného stromu byl ve výšce 130 cm větší než 80 cm, musíte opět zažádat o souhlas orgán ochrany přírody. V tomto případě to většinou bývá příslušný obecní nebo městský úřad.
  • V případě rozsáhlých zahradních úprav, nad rámec projektu, které by zasáhly do krajinného rázu, je také nutný souhlas orgánů ochrany přírody.

Chcete mít i vy svůj vlastní kus chráněné krajiny? Vyberte si svého "Šampiona" ze světa realit a nenechte se "utopit" v záplavách nařízení a pravidel.