Má pronajímatel bytu právo vám zakázat domácího mazlíčka?

 

Jednou z nejčastějších problematik mezi pronajímatelem a nájemcem je chov domácích mazlíčků. Velice často se v nájemních smlouvách může nájemce setkat s dotazem, zda chová nějaké zvíře, nebo přímo s tím, že se zvířetem není možné si byt pronajmout. Ale má na toto pronajímatel opravdu právo?

Občanský zákoník dovoluje mazlíčka v bytě

Občanský zákoník přiznává nájemci právo v bytě zvíře chovat. Pokud tedy majitel bytu ve smlouvě uvede, že není možné, aby zvíře v bytě žilo, je zapsaná podmínka dle zákoníku automaticky neplatná. Jednalo by se totiž o diskriminaci nájemníků.

Ovšem toto právo nájemníka není neomezené. Chov zvířete nesmí působit pronajímateli a ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. V opačném případě může pronajímatel nájemci smlouvu vypovědět.

Kdy může majitel mazlíčka zakázat

Pod pojmem "nepřiměřené obtíže" může být označován například hluk od neustálého štěkání psů, jejich vytí nebo křičení ptáků. Dále znečištění a zápach, které mohou zvířata způsobovat. Velkou roli také hraje to, zda jde o zvíře běžně chované v domácím prostředí (např. pes, kočka), jejich počet, a zda se například nejedná o zvířata jedovatá a životu nebezpečná.

Ve všech případech je nájemník povinen přijmout taková opatření, aby nedocházelo k obtěžování nebo ohrožování ostatních obyvatelů domu. Opomenout nelze ani vhodnost a podmínky daného bydlení. Pokud bude nájemce chovat například v bytě 2+1 jednoho psa, nelze mluvit a nepřiměřených obtížích. Pokud však bude chovat psů deset, půjde již o úplně jinou situaci. O nepřiměřené obtíže by se jednalo i kdyby v takovém bytě choval kupříkladu slepice nebo králíky, jejíž chov by byl bez obtíží v rodinném domku na venkově.

Pronajímatel může zvíře zakázat i v případě, ze kterého zatím jen existuje velká pravděpodobnost, že v budoucnu nepřiměřené obtíže vzniknou. Například možnost útěku jedovatého pavouka nebo hada.

S chovem zvířat mohou být spojeny i zvýšené náklady na údržbu společných částí domu, které je nájemce pronajímateli povinen nahradit.

Zda se jedná v konkrétních situacích o obtíže nepřiměřené, je nutno posuzovat vždy individuálně s ohledem na povahu zvířete, ale i předmět nájmu.

Co dělat, když nastanou "nepřekonatelné obtíže"

Ve chvíli kdy nastane situace, že chované zvíře způsobí pronajímateli či ostatním obyvatelům domu dané obtíže, je toto bráno ze strany nájemce jako hrubé porušení povinností, které může vést k výpovědi nájemní smlouvy.

Ne vždy však může nájemce vědět, že jeho zvíře nějak obtěžuje, nebo nepřiměřeně ruší ostatní obyvatele domu. Vypovězení nájmu by tak měla předcházet výzva ke sjednání nápravy. Pokud však k nápravě situace nedojde a nájemce bude i dále na obtíže upozorňován jak ostatními obyvateli, tak pronajímatelem, bude nájemní smlouva již vypovězena.

Pokud si ale smluvní strany v nájemní smlouvě ujednali právo, že může nájemce v bytě chovat určité zvíře, nemůže mu v tom pak pronajímatel bránit ani kdyby zvíře způsobovalo nepřiměřené obtíže nebo zvyšovalo náklady na údržbu společných částí domu.

Konečné slovo má majitel

Jak již bylo výše uvedeno, pronajímatel nemá právo bezdůvodně chov zvířat zakázat. Je však potřeba si uvědomit, že ten, kdo rozhoduje o svém majetku a má poslední slovo ve výběru nájemníka, je pronajímatel. Pokud se tedy rozhodne, že ve svém bytě zvířata opravdu nechce, podepíše smlouvu s nájemníkem, který jeho požadavkům vyhovuje.

Pokud si nevíte rady se sepisováním a čtením nájemní smlouvy, obraťte se na některé z "Šampionů" z realitního světa. Rádi vám s hledáním bytu, kde je možné mít domácího mazlíčka, poradí.

Relevantní odkazy