Jak správně označit převáděnou nemovitost

 

Bezchybná smlouva je základ

Základem bezpečného převodu nemovistoti je bezchybná kupní smlouva. V ní musí být přesně specifikováno, co vše kupujícímu prodáváte. Na první pohled se může zdát, že je toto upozornění zbytečné, ale velice často se stává, že například díky neznalosti jsou při prodeji opomenuty okolní pozemky, podíly na společných nebytových prostorách v domě nebo sklep.

Dle občanského zákoníku musí mít smlouva písemnou formu a musí být opatřena podpisy prodávajícího a kupujícího. Není vyžadováno, aby byly podpisy ověřené, ale katastrální úřad, při předložení smlouvy s neověřenými podpisy, bude jejich pravost zkoumat. Můžete se tedy setkat s požadavkem katastrálního úřadu, aby obě strany přímo před úřeníkem prohlásili, že jsou podpisy skutečně jejich. Je proto lepší mít podpisy rovnou ověřené a vyhnout se tak zbytečným administrativám navíc.

Co mohu vlastnit jako majitel bytové jednotky?

Jako majitel bytové jednotky vlastníte i podíl na společných částech domu, jako jsou společné chodby, výtah, schodiště atd. Dále pak můžete mít podíl i na nebytových jednotkách v domě, jako je půda, kočárkárna, prádelna.

V neposlední řadě jste často i spolumajiteli pozemků. Ať těch pod domem, tak i pozemků okolních. Společenství vlasníků bytových jednotek je často mohou dokupovat postupně na základě plné moci a vy pak jako majitel bytu, ztratíte přehled o tom, čeho jste se stal spoluvlastníkem.

Co mohu vlastit jako majitel nemovitosti?

Jako majitel nemovitosti vlastníte krom ní samotné i pozemek pod budovou, pozemky přilehlé a také veškeré příslušenství nemovitosti, které představuje vše, co je s konkrétní nemovitostí funkčně spjato. Může to být například vedle stojící budova nebo třeba i studna.

Kde zjistím, co přesně vlastním?

Pokud si nejste jisti, co všechno vlastníte, zjistíte to na příslušném katastrálním úřadu. Na základě žádosti a uhrazení daného poplatku, obdržíte úplný výpis přehledu vlastnictví. Ten bude zahrnovat veškeré nemovitosti jejichž jste majiteli. Dále si pak můžete zažádat o částečný výpis ke konkrétní nemovitosti a zjistit vaše podíly na ní.

V případě využití realitní kanceláře vám veškeré materiály z katastru nemovitostí zajistí a ověří a vám tím ušetří nejen čas, ale dá i jistotu, že převáděná nemovitost bude administrativně kompletní.

Co když předmět převodu neurčím správně?

Převáděná nemovitost musí být v kupní smlouvě označena přesně dle údajů z katastru nemovitostí a způsobem, který tento úřad vyžaduje. Pokud se stane, že označení dané nemovitosti neodpovídá právním předpisům, katastrální úřad návrh na převod zamítne, smlouva bude muset být upravena a návrh podán znovu. Toto je nepříjemné nejen kvůli časovému prodlení a dalším organizačním peripetiím, ale i proto, že za každý návrh na převod je účtován správní poplatek.

Další problém může nastat, pokud již dojde k převodu nemovitosti či bytové jednotky, že vám zůstane například  malá část okolního pozemku, nebo podíl na nebytové jednotce v domě. V tu chvíli zbytečně vlastníte něco, co je určeno k užívání společně s prodaným domem či bytem a navíc vám z toho plynou daňové povinnosti.

Z těchto důvodů je dobré k sepsání smlouvy využít služeb profesionálů a předejít tím mnoha nepříjemnostem. Není jistě potřeba zdůrazňovat, že při převodu vlastnického práva k nemovité věci, je vklad do katastru nemovitostí nezbytný a samotná kupní smlouva bez něj nenabude právního účinku. Navíc nemovitost má zpravidla nezanedbatelnou hodnotu a tedy správnou specifikací všech součástí, příslušenství, podílů a nemovitosti samotné, můžete předejít i právním sporům, které by se mohly v budoucnu vyskytnout.

Chcete mít jistotu, že prodáváte vše, co opravdu prodat chcete? Jsou pro vás úřady a smlouvy peklem? Vyberte si svého "Šampiona" ze světa realit, který tyto "starosti" vyřídí za vás.