Co znamená podepsat smlouvu o exkluzivitě

 

Co je exkluzivita

Exkluzivita znamená, že jste smlouvu uzavřeli pouze s jedinou realitní kaceláří a prodej vaší nemovitosti nesmí zařizovat nikdo jiný.

Rozdíl mezi výhradní (exkluzivní) a nevýhradní smlouvou

Pokud se rozhodnete při prodeji nemovitosti jednat s realitní kanceláří, určitě tak čiňte na základě písemné smlouvy, ve které jsou přesně definovaná práva a povinnosti zprostředkovatele i prodávajícího. Nejpoužívanějším typem smluv jsou smlouvy zprostředkovatelské. Z této smlouvy vyplývá závazek realitní kanceláře obstarat, za smluvní odměnu, kupce na prodávanou nemovitost.

Na výběr jsou dva typy této smlouvy:

  • Nevýhradní zprostředkovatelská smlouva
  • Výhradní (exkluzivní) zprostředkovatelská smlouva

(Ne)výhody nevýhradní smlouvy

1/ Při podpisu nevýhradní smlouvy můžete na prodeji nemovistosti spolupracovat s více realitními kancelářemi nebo si nemovitost prodat sami. V tuto chvíli se ale může stát, že se v různých inzerátech objeví předmětná nemovitost s různou cenou a odlišnými podmínkami, což je způsobeno rozdílnými provizemi realitních kanceláří. To nemusí na potencionální kupce působit důvěryhodně.

2/ Další nevýhodou této smlouvy je, že makléři obvykle nevěnují prodeji nemovitosti takovou pozornost a čas a prodej se tím může výrazně prodloužit.

(Ne)výhody výhradní smlouvy

Pokud s realitní kanceláří podepíšete smlovu výhradní (exkluzivní), smí jako jediná zajišťovat prodej vaší nemovitosti. Má tedy jistotu získání odměny a prostor na to, aby investovala více času, péče a případně i financí do prodeje nemovitosti.

Vy tímto získáváte větší šanci na prodej případně i za vyšší cenu a rychleji. Navíc se realitní kancelář postará o veškeré náležitosti a vám tím ušetří s tímto spojené starosti a váš čas.

Na co si dát pozor před podpisem exkluzivní smlouvy

Především doporučujeme vybrat si kvalitní realitní kancelář a makléře. Prověřit si jejich reference můžete na internetu. Získáte tak představu, co která kancelář nabízí a jaký výsledek od ní můžete očekávat.

Exkluzivní smlouva se špatnou realitkou se pro vás může stát peklem. Špatný makléř může prodej dosti zkomplikovat, nebo dokonce zablokovat. V případě že nebudete spokojeni s prací makléře, můžete od smlouvy odstoupit výpovědí z důvodu neplnění povinností ze strany realitní kanceláře, nebo musíte počkat, až smlouva vyprší. Z odstoupení od smlouvy mohou vyplývat sankce. Vše ale záleží, jak je smlouva sepsaná. Není tedy dobré smlouvu o exkluzivitě podepisovat hned na rok. Postačí z počátku jen na pár zkužebních týdnů, či měsíců a v případě spokojenosti můžete exkluzivitu realitní kanceláři udělit znovu již třeba na delší dobu.

Náležitosti smlouvy o exkluzivitě

Ve smlouvě o exkluzivitě musí být definovány:

  • smluvní strany
  • specifikace prodávané nemovitosti
  • prodejní cena
  • výše odměny za sprostředkování prodeje
  • doba platnosti smlouvy
  • podmínky odstoupení od smlouvy
  • případné sankce za nedodržení

Dále doporučujeme sjednat ve smlouvě služby, které vám makléř za možnou odměnu a poskytnutou exkluzivitu dodá. Ve smlouvě by mělo být také ošetřeno případné snížení kupní ceny. Určená výše, kterou může makléř sjednat samostatně, nebo zda jakékoliv snížení ceny musí odsouhlasit prodávající, a zda snížení ceny ovlivní výši případné odměny.

Velice důležité je ve smlouvě vymezit pravomoci realitní kanceláře, kdy může jednat a postupovat samostatně a kdy pouze po souhlasu prodávajícího. Zjednodušením pro obě strany je, když je makléř splnomocněn ke všem úkonům spojených s přípravou prodeje a prodejem samotným, krom podpisu kupní smlouvy.

Při uzavírání výhradní (exkluzivní) smlouvy může realitní kancelář trvat na ustanovení smluvní pokuty. Je to dáno tím, že kancelář do prodeje investuje finance a čas a chrání se tak pro případ, že se například prodávající domluví na prodeji přímo s makléřem mimo realitní kancelář. Smluvní pokuta je zárukou, že kancelář nepřijde alespoň o svoji investici do prodeje. Důležité však je si ohlídat podmínky vzniku nároku na tyto pokuty a také jejich výši.

Smlouva by měla být uzavřena na dobu určitou, z pravidla to bývá na 3 – 6 měsíců s měsíční výpovědní lhůtou a možností prodloužení, nedojde-li k prodeji.

Chystáte se prodávat nemovitost? Svěřte se do rukou těch nejlepších Championů na realitním trhu.